Home
Disclaimer
Sitemap
Print

Uitreiking van der Lijnonderscheiding 2014

Op zaterdag 5 april is op Schokland de Van der Lijn-onderscheiding uitgereikt.
De gemeentelijke commissie Van der Lijn-Boelens-Hellinga verleent deze prijs zo mogelijk jaarlijks aan een amateurgeoloog die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de geologie in Nederland.

Dit jaar is de onderscheiding toegekend aan de heer Albert Hoekman uit Urk.

Honderdduizenden botten, kiezen en schedels hebben zijn handen al beroerd. Zoogdieren uit de ijstijd zijn de specialiteit van Albert Hoekeman. Met name beesten die leefden op het toenmalige land, dat wij nu Noordzee noemen. Voor vissers op de Noordzee zijn hun beenderen bijvangst, die ze normaal geproken weer over boord zouden gooien. Op verzoek van Albert Hoekman bewaren ze nu de botten. Wekelijks trekt hij naar een aantal vissersplaatsen om ze op te halen.
Veel stukken zijn voor de handel, tenzij wetenschappelijk interessant. Want dat is zijn verdienste: door zijn kennis kan hij bepalen welke stukken van natuurhistorische waarde zijn. Hij zorgt ervoor dat ze terecht komen bij musea en wetenschappers.
Dat is de reden dat de commissie Van der Lijn-Boelens-Hellinga de P. van der Lijn-onderscheiding 2014 aan hem heeft toegekend.

Op 5 april heeft de burgemeester van gemeente Noordoostpolder, de heer drs. Aucke van der Werff, de onderscheiding in museum Schokland uitgereikt. Dick Mol, hij kreeg de onderscheiding in 1988, heeft de laudatio uitgesproken.
Burgemeester Aucke van de Werff en Albert Hoekman